port-fail

تهدید امنیتی Port Fail در پروتکل های VPN

Port Fail امنیت تعداد زیادی از کاربران که با خرید VPN  از parsvpn.net و خرید کریو به دنبال افزایش امنیت هستند را تحت تهدیدی جدی به عنوان یک نقض در پروتکل های VPN است که آدرس IP کاربران را برای دسترسی خارجی از حمله مهاجان باز می گذارد. نقض امنیتی با وجود خرید VPN نقض…