avoid Android SSL Vulnerability with VPN

رفع نفوذ پذیری SSL اندروید با خرید VPN

استفاده و خرید VPN  و خرید کریو ها از سایت هایی مانند parsvpn.net برای اندروید به مردم کمک می کند که تلفن ها و تبلت های خود را از آخرین تهدیدان امنیت موبایل امن نگه دارند. Trend Micro یک آسیب پذیری SSL جدید کشف کرده است که کاربران اندروید را تحت تاثیر قرار می دهد….

connect l2tp vpn

خرید VPN نوع L2TP

در اینجا چگونگی اتصال به VPN خرید شده با استفاده از  L2TP/IPsec VPN Client با سیستم عامل ویندوز بیان شده است. L2TP/IPsec VPN Client در Windows، Mac، iOS و Android ساخته شده است. آسانتر است که ابتدا آن را پیکر بندی کنید و سپس از آن استفاده کنید. L2TP/IPsec VPN قبل از امتحان کردن OpenVPN پیشنهاد…